fbpx

Septem Dolóres Beátæ Maríæ Vírginis

1. Prophetía Simeónis. Ave María.
2. Fuga in Ægýptum. Ave María.
3. Amíssio Púeri Jesu in Templo. Ave María.
4. Occúrsus Jesu in Via Crucis. Ave María.
5. Crucifíxio Jesu. Ave María.
6. Deposítio Córporis Jesu e Cruce. Ave María.
7. Sepultúra Jesu. Ave María.